Start the movement

Start the movement

Välkommen till edFlow, så roligt att du hittat hit! EdFlow erbjuder små och stora utvecklingsinsatser som behovsanpassas för er som kund, kunskaps- och erfarenhetspaletten är bred. Tillsammans skapar vi rörelse. 

Företaget levererar i huvudsak utbildningar och processledning.

edFlows principer

  • Resultat formas i vardagen genom de involverades beteenden.
  • I en effektfull verksamhet finns hållbara, hjärnsmarta arbetssätt. Det lätt att göra rätt och det lönar sig.
  • Tillit är en bärande komponent i en effektfull verksamhet. Tillit skapas i vardagen mellan människors tillitsskapande beteenden.
  • En effektfull verksamhet drivs av en vilja att skapa värde för de man är tillför och det märks i kommunikationen.
  • Effektfull verksamhet förutsätter samverkan över gränser och tillit till sin egen och andras kompetens.

edFlow är just nu involverad i flera i spännande projekt. Pågående uppdrag har fokus på tillitsbaserat ledarskap, hjärnsmart onboarding, metodik för hållbar och effektfull verksamhetsutveckling, tidiga och samordnade insatser för barn, hållbart arbetsliv inom socialtjänsten, arbetsplatsutveckling med fokus på arbetssätt, kunskapsstöd för förändringsledning mm.

Hör av dig till edFlow när du vill rigga för eller förbättra en verksamhets eller ett projekts resultat, välmående, arbetsglädje och arbetssätt.

Helena Post Mårtensson, edFlow AB