edFlow

Start the movement

Omställning

Offentlig verksamhet behöver ställa om. Den demografiska utvecklingen gör att vi kommer att få svårt att leverera tjänster till våra medborgare på samma sätt som vi vant oss vid att göra. Färre händer ska ge service till fler behövande. Samtidigt går den digitala utveckling snabbt framåt, nya tekniska lösningar kommer kunna hjälpa oss klara utmaningen. Den stora utmaningen blir då istället vi människor - hur ska vi klara att ändra våra beteenden så snabbt och så ofta? edFlow erbjuder tjänster som syftar till att stärka organisationer och individers omställningsförmåga. 

Nyheter

Boksläpp

03.03.2023

Ännu en härlig färgklick har anlänt till det Postska hemmet. Mycket stolt och med förhoppningar om den ska komma många till nytta. Läs mer om boken och beställ gärna hos

1 mars släpps min nya bok Förändringshjulet. Boken ger verktyg för förändringsresorna. Precis som Workflow är det en handlingsorienterad b0k. Du hittar ett 40-tal verktyg som vart och ett matchar specifika tillstånd som kan uppstå eller som du vill förebygga. Jag hoppas att boken ska komma till nytta i den förändringstäta vardag som vi alla lever i...

You can´t stop the waves but you can learn to surf

Jon Kabat-Zinn