edFlow

Start the movement

Omställning

Offentlig verksamhet behöver ställa om. Den demografiska utvecklingen gör att vi kommer att få svårt att leverera tjänster till våra medborgare på samma sätt som vi vant oss vid att göra. Färre händer ska ge service till fler behövande. Samtidigt går den digitala utveckling snabbt framåt, nya tekniska lösningar kommer kunna hjälpa oss klara utmaningen. Den stora utmaningen blir då istället vi människor - hur ska vi klara att ändra våra beteenden så snabbt och så ofta? edFlow erbjuder tjänster som syftar till att stärka organisationers och individers omställningsförmåga. 

You can´t stop the waves but you can learn to surf

Jon Kabat-Zinn