Förändringshjulet

Från tanke till resultat

Verktyg i förändringsledarskapet

I ditt ledarskap/självledarskap ingår att navigera i förändring. Förändring är det nya normala. Med förändringshjulet vill vi öka KASAM och förutsättningar för tillitsbaserad styrning i en föränderlig värld. Jag har tagit fram ett bibliotek för att fixa workflow i förändring!

Med utgångspunkt i Knoster-Lippitts "Managing complex change" sätter förändringshjulet fokus på det konkreta görandet. När vi ska planera för förändring men kanske framförallt under tiden vi arbetar med förändring - hur kan vi göra för att komma framåt? Förändringshjulet erbjuder möjlighet att anpassa åtgärder och insatser efter aktuellt nuläge. 

Förändringshjulet innehåller mängder av konkreta förändringsverktyg som du kan praktisera för att skapa goda förutsättningar för förändring och också för att komma vidare i reaktionsfaser. Verktygen har fokus på allas engagemang och förutsättningar att vilja och kunna bidra.

Välkommen att boka en kompetenshöjande aktivitet som passar för just er. Det kan vara allt från en kortare inspirationsföreläsning där enstaka verktyg hamnar i fokus till en flerdagarssatsning där ni lär er alla verktyg och metodhandledning .