Verksamhetsutveckling

För alla

Samhällsomställningen kräver ett brett engagemang bland medarbetare. Allas kreativitet behövs och nya förmågor behöver etableras. edFlow erbjuder en kickstart för arbetsplatser som vill börja kika på sin arbetsvardag med nya ögon och skapa förbättring och innovation tillsammans. Under utbildningen övar gruppen tillsammans på att identifiera arbetssätt i vardagen och att öka förmågan att börja jobba på nya sätt. Vi använder tekniker från Lean och Tjänstedesign med målgruppen i fokus. Utbildningen är en bra bas för att kunna växla upp behovsorienterad digitalisering. 

Deltagarna lär sig att identifiera, analysera och förbättra sina arbetssätt i vardagen.

Utbildningen - Verksamhetsutveckling för alla

Kursdagen passar för alla yrkesgrupper och ger en bra bas för att kunna skapa behovsstyrd innovation och förbättring i verksamheten, exempelvis med hjälp av digitalisering. Vi jobbar i lättsam workshop-form, lär genom att göra. Ni får mallar och modeller som ni även kan nyttja efter utbildningsdagen. Dagens innehåll:

  1. Processidentifiering
  2. Processkartläggning
  3. Processanalys
  4. Processförbättring/innovation/ digitalisering
  5. Implementering
  6. Uppföljning/förbättring